Home Szkolenia dla firm Formowanie potencjału
Email

„FORMOWANIE POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO W BIZNESIE”


Budowanie potencjału energetycznego sprzyja samorealizacji w formie oraz usprawnieniu relacji zawodowych i osobistych. Wysoki potencjał i umiejętne powiązanie poziomów energetycznych jest domeną skutecznych menedżerów predystynuje  do sukcesu.
Aktywne i celowo ukierunkowane działania zawodowe, operatywność i kreatywność, a także poczucie szczęścia i spełnianie marzeń, dokonują się za sprawą wzbogacenia zasobów energetycznych, na każdym z siedmiu poziomów. Wzrost potencjału energetycznego redukuje między innymi poziom stresu, świadomość biedy, trudności w rozwiązywaniu problemów i kontaktach interpersonalnych – w pracy i życiu prywatnym. Niedobór energii ogranicza, bądź czyni niemożliwym, wypełnianie obowiązków zawodowych w sposób korzystny i zgodny z misją firmy i osobistym rozwojem pracownika.
Odpowiedzialne i kreatywne wykonanie własnych i powierzonych zadań oraz celów a także motywacja i awans zawodowy, dokonują się po uzupełnieniu i zharmonizowaniu zasobów energii. Rozpoznanie i wsparcie poziomu aktywności fizycznej, psychoemocjonalnego czy innych jest realizowane z udziałem uczestników szkolenia w oparciu o auto diagnozę oraz proste i łatwe do przyswojenia procedury i ćwiczenia.
Skutek uczestnictwa w warsztatach jest dla pracownika i jego kariery zawodowej długofalowy. Firma zyskuje bardziej zaangażowanego, świadomego i skutecznego w działaniu pracownika, co korzystnie wpływa na rachunek ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa.


Program szkolenia
1. Wprowadzenie – przedstawienie celu i zakresu szkolenia
2. Prezentacja uczestników zajęć – rozpoznawanie i określanie poziomu werbalnego w oparciu o emisję głosu i jego lokalizację – ćwiczenia
3. Rodzaje świadomości i poziomy psychiki człowieka w ujęciu różnych kultur a możliwość samorozwoju
4. Diagnozowanie własnych zasobów energetycznych – zależności i powiązania psychiki i energetyki człowieka. Korelacje w strukturze siedmiu poziomów potencjałów – test
5. Uwarunkowania aktywności zawodowej i życia osobistego. Wprowadzanie pozytywnych zmian i harmonizowanie poziomów energii w aspekcie kariery zawodowej, motywacji i kreatywności – ćwiczenia
6. Fizyczne, werbalne i mentalne techniki budowania i korygowania potencjałów energetycznych.
7. Bariery rozwoju osobistego i doskonalenia – sprzątanie własnego „kosza emocjonalnego”. Eliminowanie napięć psychicznych, nastawień, uprzedzeń, stereotypów – usprawnienie relacji interpersonalnych, „oczyszczenie” kontaktów zawodowych.
8. Strategia osiągania sukcesu a kumulacja i harmonizowanie potencjału energetycznego.
9. Podsumowanie szkolenia.
 
Copyright © 2017 biofon.adamlis.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Designed by Templatka.pl