Home Szkolenia dla szkół Rodzice - Szkoła
Email

"Wzmocnienie więzi rodzice-szkoła"
- program wsparcia szkoły przez rodziców uczniów kształcących się w niej.

Obserwowany w kręgu wychowawczym, jakim są rodzice uczniów szkoły, spadek aktywności i zaangażowania w życie szkoły, jest zjawiskiem powszechnym i nasilającym się. Wygaszanie działań społecznych, widoczna niechęć ze strony rodziców do poświęcania wolnego czasu w pracy na rzecz szkoły, znajduje uzasadnienie i potwierdzenie w analizach socjalno - psychologicznych. Problem wymaga natychmiastowego rozwiązania przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne szkoły.
Skuteczny program wychowawczy opiera się na współdziałaniu trzech kręgów społecznych: nauczycieli, rodziców i uczniów. Wyłamanie się jednego z tych ogniw (tu: rodziców), może uczynić cały system wychowania młodych ludzi – niesprawnym.
W efekcie nawet brak spójności tych ogniw, skutkuje m.in. spadkiem autorytetu nauczycieli, niechęcią uczniów do poddania się wymogom procesu dydaktyczno – wychowawczego (rosnąca absencja, pogorszenie się wyników w nauce, traktowanie szkoły jako "zła koniecznego"), wzrostem dystansu rodziców do szkoły i wyników kształcenia ich dzieci. Długofalowo zauważamy ucieczkę młodych ludzi od wartości i norm moralnych, rosnącą skłonność do wyrażania agresji,  a nawet zachowania dewiacyjne i patologiczne.
W miejsce uznania dla wiedzy i doświadczenia dorosłych, pojawia się orientacja na rówieśników.
Program który Państwu oferujemy, ma na celu wzmocnienie więzi między trzema ogniwami – tu kierowany jest do rodziców. Proponujemy wdrożenie programu, w trakcie spotkań z rodzicami w szkole, w terminach wynikających z organizacji roku szkolnego (ustalenia Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w tym zakresie).


Program zajęć:

1.Uświadomienie roli rodziców i opiekunów dzieci w procesie wychowawczym
- kreowanie świata wartości, norm i ideałów,
- rola społeczna rodzica : wzorce i negatywy,
- zapobieganie uzależnieniom i patologiom wśród dzieci i młodzieży poprzez budowanie celów,
- kontakt rodzica z dzieckiem a czas wolny

2.Proces kształcenia ucznia z perspektywy rodzica
- wsparcie i motywacja uczenia się dziecka
- uważność i troska o pracę własną ucznia w domu
- sondowanie wyników szkolnych i życia społecznego szkoły

3.Relacja: rodzice-nauczyciele i dyrekcja szkoły
- znaczenie wspólnego celu: wychowania i wykształcenia dziecka
- społeczna rola nauczyciela i jej postrzeganie przez rodziców
- dziecko i związki w domu i w szkole – różnice

4.Omówienie celu, prezentacja i wypełnienie przez rodziców ankiety: "Moje dziecko – moja szkoła"

5.Zebranie ankiet, podsumowanie spotkania.

Orientacyjny czas trwania zajęć dla rodziców: ok. 60-80 minut.
Optymalna grupa uczestników zajęć: rodzice uczniów z klas jednakowego poziomu (np. III klasa).

Kluczowym elementem zajęć jest autorska ankieta "Moje dziecko-moja szkoła". Jej zakres  i posób prezentacji zagadnień, zmotywują rodziców do aktywnego włączenia się w życie szkoły, skłonią do refleksji nad postawą dziecka w relacjach szkolnych  i domowych, urealnią zrozumienie przez rodziców potrzeb i trudności w funkcjonowaniu szkoły i pedagogów, przyczynią się do integracji środowisk we wspólnym przedsięwzięciu wychowawczym.
Kolejny etap programu, to opracowanie i prezentacja wyników ankiety, dla dyrekcji i grona pedagogicznego.
Ankieta jest anonimowa lecz przy zakończeniu jej wypełniania przez rodziców, pozostawimy otwartą możliwość jej podpisania.
Większa ilość podpisów w grupie uczestników zajęć, może sygnalizować skłonność czy potrzebę – jasnego i szczerego mówienia o sprawach szkoły, zaangażowania w jej działalność.
Wyniki ankiet będą źródłem wiedzy dla dyrekcji i pedagogów oraz bez wątpienia przyczynią się do usprawnienia relacji: rodzice-szkoła. Wskażą problemy do rozstrzygnięcia, a także źródła i formy zakłóceń relacji.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie na nasz adres, dostępnych dla Państwa terminów spotkań  z rodzicam
i.
 

Newsflash

Sugestopedia - Intensywny Kurs Języka Angielskiego. Chcesz wyjechać i znaleźć lepszą pracę? Nie znasz języka lub znasz go, ale masz problemy ze swobodną konwersacją? Przyjdź na KURS ANGIELSKIEGO. Gwarantujemy, że po 2 tygodniach będziesz mówić po ANGIELSKU!!!  >> więcej

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś12
mod_vvisit_counterWczoraj22
mod_vvisit_counterBierzący tydzień69
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień76
mod_vvisit_counterBierzący miesiąc69
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc387
mod_vvisit_counterAll days180185

Online (20 minutes ago): 1
Twój IP: 94.254.147.214
MOZILLA 4.5, WINDOWS
Dziś: Maj 04, 2017
Copyright © 2017 biofon.adamlis.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Designed by Templatka.pl