Home Szkolenia dla firm Służba zdrowia
Email
PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KIEROWNIKÓW
PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA
- LEKARZY
- PIELĘGNIAREK
- KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ


„MODEL SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ Z PACJENTAMI” ( w oparciu o język ciała i NLP )

I.Perspektywa wzrostu konkurencyjności w opiece nad pacjentem wypływa z rozwiązań unijnych oraz rozwoju niepublicznych form lecznictwa w kraju. Badania opinii pacjentów coraz częstsze w Polsce, potwierdzają krytyczny stan sprawowania opieki i lecznictwa oferowanego przez placówki medyczne. Aktualna sytuacja skutkuje licznymi procesami z tytułu odpowiedzialności za przebieg leczenia i błędy popełniane w sztuce lekarskiej.
Pacjenci odsuwają się od medycyny. Rezygnują bądź ograniczają wizyty  w placówkach służby zdrowia. Korzystają z szeroko reklamowanych w mediach środków farmakologicznych dostępnych bez recepty czy konsultacji z lekarzem. Poszukują alternatywnych form wspierania zdrowia oferowanych w bogato i wszechstronnie rozwijających się placówkach usług paramedycznych.
Walka o pacjenta – jego zdrowie i finanse, może toczyć się tylko na jednej płaszczyźnie : sprawnej komunikacji z pacjentem opartej na wysokiej jakości i skuteczności usług.
Pacjent oczekuje zrozumienia, zaufania, szacunku i wsparcia w każdym etapie leczenia i stadium choroby. Chce być traktowany podmiotowo, leczony holistycznie.
Błędy utożsamiania osobowości pacjenta z kategorią jednostki chorobowej i tzw. „leczenie lokalne” są systemowo korygowane w medycynie zachodniej. Zarówno w nauczaniu studentów wyższych szkół medycznych, jak i w praktyce zawodowej pracowników służby zdrowia ( lekarzy, pielęgniarek i kadry kierowniczej ). Odpowiednie szkolenia i kursy dają wiedzę i umiejętności wypracowania wzajemnie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych z pacjentami.
Proponowane przez nas szkolenie zakłada wzbogacenie umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z pacjentem, z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej i neurolingwistycznego programowania.

II.Celem szkolenia jest poznanie chorego – diagnozowanie, często skrywanych, stanów emocjonalnych  i kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania, przezwyciężanie barier w komunikacji oraz budowanie długofalowego porozumienia – z wykorzystaniem empatii, troski o pacjenta i jego współuczestnictwa w procesie leczenia.

III. Program szkolenia:
- modelowany w zależności od grupy odbiorców: lekarzy, pielęgniarek czy też kadry zarządzającej w placówkach służby zdrowia.

1. Przedstawienie celu i zakresu szkolenia. Autoprezentacja
2. Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Sztuka budowania dialogu:
- style prowadzenia
- etapy rozmowy z pacjentem
- strategia kształtowania zaufania
- udzielanie wsparcia z wykorzystaniem empatii.
3. Błyskawiczna analiza stanów emocjonalnych pacjenta
- odczytywanie sygnałów niewerbalnych
- redukcja sygnalizowanych barier w komunikacji
- wzbogacanie dialogu w oparciu o komunikację niewerbalną. Ćwiczenia.
4. Model współpracy z pacjentem: konsultant – klient
- aktywne słuchanie
- metoda 6 kroków we wspólnym rozwiązywaniu problemów
- 3 poziomy w NLP, a pogłębione zrozumienie pacjenta
- 12 blokad komunikacji interpersonalnej – praktyczne sposoby ich korekty
- postawa otwartości i samootwarcia
- idealne relacje z pacjentem – strategia wspólnych korzyści.
5. Trudności w kontaktach interpersonalnych – program naprawczy
- problem otwarcia, a budowanie zaufania
- odrzucenie empatii i regresywne zachowania pacjenta
- przejawy agresji i złości pacjenta – wykorzystanie asertywności
- konflikt z pacjentem, a sposoby jego przezwyciężania.
6. Finalizacja spotkania z pacjentem.
- świadomość obopólnych korzyści - „wspólna sprawa”
- niepomyślna diagnoza - „pacjent wobec prawdy”
- kształtowanie długofalowej współpracy -   „świat pacjenta poza gabinetem”
- wsparcie duchowe
7. Podsumowanie szkolenia


IV.Realizacja szkolenia:
1 lub 2 dni szkoleniowe
Przedłużenie czasu trwania szkolenia do dwóch dni zajęć pozwala na wzbogacenie przedmiotu kursu  o większą ilość ćwiczeń, w wydłużonym czasie ich trwania. To owocuje efektywnym utrwaleniem wiedzy, bardziej skutecznym wykorzystaniem nabytych umiejętności w okresie długofalowym praktyki zawodowej.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują stosowne dyplomy.


V.Korzyści z udziału w szkoleniu:

1. Uczestnik kursu efektywniej komunikuje się z pacjentem
- diagnozuje stan emocjonalny pacjenta
- uzyskuje więcej istotnych informacji w toku wywiadu
- cieszy się większym zaufaniem pacjenta
- ogranicza negatywne aspekty komunikacji
2. Potrafi lepiej zrozumieć pacjenta
- wnika w jego styl myślenia
- buduje szacunek i wzmacnia nadzieję pacjenta
- wzmaga chęć pacjenta realizacji zaleceń i jego życiowy optymizm
- widzi pacjenta całościowo (w różnych aspektach jego osobowości i sytuacji życiowych) i traktuje podmiotowo.

3. Zmierza do kształtowania idealnych relacji z pacjentem
- skutecznie rozwiązuje konflikty z pacjentem
- podtrzymuje nadzieję i długofalowe relacje
- pacjent utrzymuje więź z lekarzem, jest szczery i otwarty
- pacjent redukuje opór wobec zaleceń i terapii, łatwiej znosi pogorszenie stanu zdrowia
- wzmacnia wiarę w umiejętności lekarza (pielęgniarki)
- zmniejsza skłonność do wynajdowania błędów w leczeniu, redukuje potrzebę zmiany placówki czy  osoby prowadzącej (wspierającej) proces leczenia
- częściej wyraża optymizm i zadowolenie z wizyt.

PROGRAM SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW I KIEROWNIKÓW

PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA

- LEKARZY

- PIELĘGNIAREK

- KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

 

 

MODEL SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ Z PACJENTAMI”

( w oparciu o język ciała i NLP )

 

 1. Perspektywa wzrostu konkurencyjności w opiece nad pacjentem wypływa z rozwiązań unijnych oraz rozwoju niepublicznych form lecznictwa w kraju. Badania opinii pacjentów coraz częstsze w Polsce, potwierdzają krytyczny stan sprawowania opieki i lecznictwa oferowanego przez placówki medyczne. Aktualna sytuacja skutkuje licznymi procesami z tytułu odpowiedzialności za przebieg leczenia i błędy popełniane w sztuce lekarskiej. Pacjenci odsuwają się od medycyny. Rezygnują bądź ograniczają wizyty w placówkach służby zdrowia. Korzystają z szeroko reklamowanych w mediach środków farmakologicznych dostępnych bez recepty czy konsultacji z lekarzem. Poszukują alternatywnych form wspierania zdrowia oferowanych w bogato i wszechstronnie rozwijających się placówkach usług paramedycznych.

  Walka o pacjenta – jego zdrowie i finanse, może toczyć się tylko na jednej płaszczyźnie : sprawnej komunikacji z pacjentem opartej na wysokiej jakości i skuteczności usług.

  Pacjent oczekuje zrozumienia, zaufania, szacunku i wsparcia w każdym etapie leczenia i stadium choroby. Chce być traktowany podmiotowo, leczony holistycznie.

  Błędy utożsamiania osobowości pacjenta z kategorią jednostki chorobowej i tzw. „leczenie lokalne” są systemowo korygowane w medycynie zachodniej. Zarówno w nauczaniu studentów wyższych szkół medycznych, jak i w praktyce zawodowej pracowników służby zdrowia ( lekarzy, pielęgniarek i kadry kierowniczej ). Odpowiednie szkolenia i kursy dają wiedzę i umiejętności wypracowania wzajemnie satysfakcjonujących relacji interpersonalnych z pacjentami.

  Proponowane przez nas szkolenie zakłada wzbogacenie umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z pacjentem, z wykorzystaniem komunikacji niewerbalnej i neurolingwistycznego programowania.

   

 2. Celem szkolenia jest poznanie chorego – diagnozowanie, często skrywanych, stanów emocjonalnych i kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania, przezwyciężanie barier w komunikacji oraz budowanie długofalowego porozumienia – z wykorzystaniem empatii, troski o pacjenta i jego współuczestnictwa w procesie leczenia.

   

 3. Program szkolenia:

  - modelowany w zależności od grupy odbiorców: lekarzy, pielęgniarek czy też kadry zarządzającej w placówkach służby zdrowia.

 

 1. Przedstawienie celu i zakresu szkolenia. Autoprezentacja

 2. Nawiązanie kontaktu z pacjentem. Sztuka budowania dialogu:

   1. - style prowadzenia

    - etapy rozmowy z pacjentem

    - strategia kształtowania zaufania

    - udzielanie wsparcia z wykorzystaniem empatii.

 1. Błyskawiczna analiza stanów emocjonalnych pacjenta

  1. - redukcja sygnalizowanych barier w komunikacji

   - wzbogacanie dialogu w oparciu o komunikację niewerbalną. Ćwiczenia.

 1. - odczytywanie sygnałów niewerbalnych

  1. Model współpracy z pacjentem: konsultant – klient

  1. - aktywne słuchanie

   - metoda 6 kroków we wspólnym rozwiązywaniu problemów

   - 3 poziomy w NLP, a pogłębione zrozumienie pacjenta

   - 12 blokad komunikacji interpersonalnej – praktyczne sposoby ich korekty

   - postawa otwartości i samootwarcia

   - idealne relacje z pacjentem – strategia wspólnych korzyści.

 1. Trudności w kontaktach interpersonalnych – program naprawczy

  1. - problem otwarcia, a budowanie zaufania

   - odrzucenie empatii i regresywne zachowania pacjenta

   - przejawy agresji i złości pacjenta – wykorzystanie asertywności

   - konflikt z pacjentem, a sposoby jego przezwyciężania.

  1. Finalizacja spotkania z pacjentem.

  1. - świadomość obopólnych korzyści - „wspólna sprawa”

   - niepomyślna diagnoza - „pacjent wobec prawdy”

   - kształtowanie długofalowej współpracy - „świat pacjenta poza gabinetem”

   - wsparcie duchowe

  1. Podsumowanie szkolenia

    

 

 1. Realizacja szkolenia:

 

   1. 1 lub 2 dni szkoleniowe

    Przedłużenie czasu trwania szkolenia do dwóch dni zajęć pozwala na wzbogacenie przedmiotu kursu o większą ilość ćwiczeń, w wydłużonym czasie ich trwania. To owocuje efektywnym utrwaleniem wiedzy, bardziej skutecznym wykorzystaniem nabytych umiejętności w okresie długofalowym praktyki zawodowej.

   2. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują stosowne dyplomy.

 

 

 1. Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

 1. Uczestnik kursu efektywniej komunikuje się z pacjentem

  - diagnozuje stan emocjonalny pacjenta

  - uzyskuje więcej istotnych informacji w toku wywiadu

  - cieszy się większym zaufaniem pacjenta

  - ogranicza negatywne aspekty komunikacji

 2. Potrafi lepiej zrozumieć pacjenta

  - wnika w jego styl myślenia

  - buduje szacunek i wzmacnia nadzieję pacjenta

  - wzmaga chęć pacjenta realizacji zaleceń i jego życiowy optymizm

  - widzi pacjenta całościowo (w różnych aspektach jego osobowości i sytuacji życiowych) i traktuje podmiotowo.

   

 3. Zmierza do kształtowania idealnych relacji z pacjentem

  - skutecznie rozwiązuje konflikty z pacjentem

  - podtrzymuje nadzieję i długofalowe relacje

  - pacjent utrzymuje więź z lekarzem, jest szczery i otwarty

  - pacjent redukuje opór wobec zaleceń i terapii, łatwiej znosi pogorszenie stanu zdrowia

  - wzmacnia wiarę w umiejętności lekarza (pielęgniarki)

  - zmniejsza skłonność do wynajdowania błędów w leczeniu, redukuje potrzebę zmiany placówki czy osoby prowadzącej (wspierającej) proces leczenia

  - częściej wyraża optymizm i zadowolenie z wizyt .

 

 

Newsflash

Sugestopedia - Intensywny Kurs Języka Angielskiego. Chcesz wyjechać i znaleźć lepszą pracę? Nie znasz języka lub znasz go, ale masz problemy ze swobodną konwersacją? Przyjdź na KURS ANGIELSKIEGO. Gwarantujemy, że po 2 tygodniach będziesz mówić po ANGIELSKU!!!  >> więcej

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś12
mod_vvisit_counterWczoraj22
mod_vvisit_counterBierzący tydzień69
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień76
mod_vvisit_counterBierzący miesiąc69
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc387
mod_vvisit_counterAll days180185

Online (20 minutes ago): 1
Twój IP: 94.254.147.214
MOZILLA 4.5, WINDOWS
Dziś: Maj 04, 2017
Copyright © 2017 biofon.adamlis.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Designed by Templatka.pl