Home Szkolenia dla szkół
Email
„CO I JAK ZROBIĆ, ABY USPRAWNIĆ RELACJE SZKOLNE”


PROPOZYCJA SZKOLEŃ
na rok szkolny 2009/2010

Oferta programowa dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i techników.

***

Od 2003 roku zrealizowaliśmy zajęcia dydaktyczne w formie szkoleń i warsztatów oraz sesje terapeutyczne dla ok. 500 dyrektorów szkół i nauczycieli z terenu woj. wielkopolskiego i woj. łódzkiego. Kadrę szkoleniową stanowią: socjolodzy, psycholodzy, filozofowie, reżyser, psychoterapeuci, dyrektorzy szkół oraz placówek oświatowych i edukacyjnych, trenerzy Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości (NAO) z Łodzi z kompetencjami i praktyką.

Przedstawiamy ofertę programową Ośrodka Wiedzy i Terapii Naturalnych „Biofon” przygotowaną wspólnie ze Stowarzyszeniem „Poznaj Samego Siebie”, Instytutem „Nieinwazyjnej Analizy Osobowości” i Centrum Psychoedukacji „Przemiany”. Nowatorskość i Wyjątkowość naszego programu, który z powodzeniem realizowaliśmy w poprzednich latach, polega na wykorzystaniu elementów metody „NAO”, technik psychofizycznych i ćwiczeń relaksacyjnych.

Z wielu ofert, które trafiają do Państwa, wyróżniamy się zrozumieniem potrzeby wsparcia dyrekcji i nauczycieli, nie tylko w procesie realizacji zadań dydaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, ale również w budowaniu pozytywnego obrazu (samoakceptacji) i korzystnych relacji w kręgu zawodowym i rodzinnym. Podobnie program adresowany do uczniów skłania do autorefleksji i pracy nad sobą.

Nacechowane wysokim poziomem stresu, zawód nauczyciela i stanowisko dyrektora szkoły, tym bardziej wymagają umiejętności nawiązywania pogłębionych relacji w środowisku zawodowym oraz sztuki komunikowania się z najbliższym otoczeniem.

Właśnie taki program: doskonalący umiejętności intra i interpersonalne, pobudzający do kreatywnych zmian i przełamywania barier, łączący formę warsztatów z ćwiczeniami psychofizycznymi oferujemy dla: dyrektorów, nauczycieli, młodzieży szkolnej i rodziców.

Gwarantujemy, ze strony naszej kadry szkoleniowców, dobre przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne oraz sprawność w komunikowaniu się z grupą. Formę wykładu wzbogacamy warsztatami, elementami metody NAO, testami itp.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i nawiązania bezpośredniego kontaktu, w trakcie całego roku szkolnego!

- Oferta szkoleniowa dla dyrektorów szkół i placówek
- Profesjonalna komunikacja i zarządzanie w oświacie
- Budowanie wizerunku własnego i placówki
- Kształtowanie umiejętności lidera i przywódczych
- Socjotechnika w negocjacjach stopień I i II
- Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora szkoły (z wykorzystaniem komunikacji społecznej, elementów zarządzania, języka ciała i NLP)
- Asertywność
- Zarządzanie czasem
- Oferta szkoleniowa dla nauczycieli
- Program skutecznej komunikacji w relacji uczeń – nauczyciel
- Budowanie zespołu
- Metody efektywnego uczenia z zastosowaniem technik NLP Skuteczne uczenie się i zdawanie egzaminów
- Zachowania agresywne i przemoc w szkole
- Trening umiejętności społecznych
- Komunikacja werbalna w procesie efektywnego uczenia i rozwoju zdolności twórczych
- Warsztaty przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym
Oferta szkoleniowa dla uczniów i wychowanków
- Akcja - „Alternatywa dla narkotyków”
- Program „Piaski Gangesu” (sekty)
- Program warsztatów KPW – Jak sprawnie, szybko i skutecznie uczyć się i zdawać egzaminy
- Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży wdrażającej autorskie programy biznesowe


Szkolenia organizujemy odpowiednio:
dla dyrektorów - indywidualnie oraz w grupach do 15 osób, oferujemy także doradztwo w siedzibie placówki
dla nauczycieli – w grupach, optymalnie do 15 osób w wymiarze 6 godzin dydaktycznych
dla uczniów – prelekcje wykłady, ćwiczenia – w grupach max. 2 klasy, w wymiarze 2 godzin dydaktycznych

Oferujemy równocześnie możliwość udziału w spotkaniach z rodzicami (prelekcje, pogadanki, wykłady), w wymiarze 1-2 godz. dydaktyczne dla jednej grupy rodziców. Aktualnie wdrażamy nowy program „Wzmocnienie więzi rodzice-szkoła”

Nowy program MATURA

Dodatkowe ustalenia.
Oferujemy równocześnie możliwość udziału w spotkaniach z rodzicami (prelekcje, pogadanki, wykłady). Prowadzimy ewaluację zrealizowanych szkoleń i wydajemy stosowne zaświadczenia przydatne w karierze zawodowej. Chętnie prześlemy Państwu szczegółowe programy wybranych szkoleń. Na Państwa życzenie zorganizujemy także szkolenia wyjazdowe, w ustalonych wspólnie terminach i miejscach. Podany zakres merytoryczny oferty szkoleniowej rozszerzymy bądź uzupełnimy w oparciu o Państwa sugestie i wyrażone potrzeby.

Prezentowana oferta może stanowić element mierzenia jakości pracy szkół i placówek, wzbogacać diagnozę efektywności procesu dydaktycznego i wychowawczego. Służy monitorowaniu życia szkoły oraz skuteczności działań podejmowanych przez jej dyrekcję. Sprzyja doskonaleniu jakości pracy szkoły i realizacji statutowych zadań (zgodnie z Rozporz. MENiS z dn. 23.04.2004 § 3 p. 3 i 4, § 4 p. 4 i 8 wraz z załącznikiem – poz. 845. Powinności dyrekcji szkoły wynikające z przytoczonego powyżej Rozporz. MENiS ujęte w § 5 p. 6 i 7, związane z doskonaleniem oraz rozwojem zawodowym nauczycieli, będą realizowane na bazie szkoleń, których cele i zakres składamy w ofercie – z możliwością jej uzupełnienia i poszerzenia o tematykę istotną w pracy szkoły.


Recenzje i referencje:

- „Grupa nauczycielska wysoko ocenia umiejętności, wiedzę i kontakt prowadzącego.” SP nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim.
- „... w/w oferty stanowią ciekawą propozycję szkoleniową i programową, która może być stosowna z powodzeniem w szkołach ponadgimnazjalnych, stanowiąc doskonałe uzupełnienie realizowanych w szkołach programów wychowawczych i profilaktycznych.” Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.
- „Szczególnie cenne były dla nas ćwiczenia, które pozwoliły nam zdobyć umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej i terapeutycznej roli śmiechu.” SP w Zbiersku.
- „Zajęcia na kursie uświadomiły nauczycielom jak ważna jest w pracy z dzieckiem umiejętność rozpoznawania sygnałów „mowy ciała”. To kilkugodzinne spotkanie dodatnio wpłynęło na integrację ludzi pracujących w naszej placówce.” ZS w Żelazkowie.
- „Po terapii dźwiękiem mam ochotę słuchania mojego wewnętrznego głosu.”
- „Ani przez chwilę nie poczułam znudzenia, znużenia. Wytworzyła się bardzo przyjemna atmosfera, częściej niż zwykle uśmiechaliśmy się, słuchaliśmy siebie, poznawaliśmy swoje „drugie strony” - te, które nie są związane z pracą. Odczułam, że jestem wśród „fajnych” ludzi. Tych, których do niedawna jedynie zauważałam.” ZS w Żelazkowie.
- „Panowie prowadzący zaprezentowali wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Nauczycielom pozwoliło to na rozwinięcie kompetencji w dziedzinie poznawania uczniów i sprowokowało do pracy nad polepszeniem kontaktów z nimi'' ZST w Ostrowie Wielkopolskim.
- „Prowadzący miał bardzo dobry kontakt z młodzieżą, rozmawiał ich językiem, reagował na pytania. Uczniowie czuli się mniej skrępowani i bardziej otwarci w kontakcie z osobą z zewnątrz. Istotny punkt to zaproponowanie innych alternatyw niż sekty czy różnego rodzaju używki” Gimnazjum w Raszkowie
- „Zajęcia przygotowane zostały w sposób profesjonalny i rzetelny. Dały nam możliwość pogłębienia wiedzy na temat różnorodnych metod nauczania. Wierzę, że przekazana wiedza wpłynie na podniesie jakości naszej pracy, a uczniom pozwoli osiągać lepsze wyniki w nauce.” SP nr 23 w Kaliszu.
- „Wysoko oceniamy kompetencje i fachowość prowadzących zajęcia. Przyjazna i życzliwa atmosfera wytworzyła idealne warunki aby poznać wiedzę, która pozwoli nam w sposób optymalny funkcjonować na co dzień.” Zespół Szkół Specjalnych w Pleszewie.
- „Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie wyrażają uznanie dla pracowników Biofonu za wysoki poziom wiedzy teoretycznej i umiejętności zaprezentowane w czasie warsztatów szkoleniowych „Przeciwdziałanie problemom alkoholowym".
- „Przeprowadzone zajęcia uświadomiły nam, jak ważna jest w pracy z dzieckiem umiejętność rozpoznawania sygnałów „mowy ciała". SP nr 5 w Turku.

Więcej referencji

Łączymy serdeczne pozdrowienia

Zespół Biofonu
 

Newsflash

Dekodowanie kłamstwa i obrona przed manipulacją

/w oparciu o język ciała, psycho- i socjotechnikę oraz NLP/

Zajęcia realizujemy w formie warsztatów z elementami wykładu interaktywnego.
Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach:
- Magia i moc moc spojrzenia / wzmacnianie siły spojrzenia i odpieranie dominacji/
- Czy te oczy mogą kłamać? / rozpoznawanie kłamstwa wyrażonego poprzez wzrok/
- Opór wobec perswazji pobudzającej/rozpoznawanie i odpieranie sugestywnych technik przekonywania/
- Kłamstwo w autoprezentacji/ dekodowanie fałszu w wystąpieniach/
- Prawda czy fałsz- odczytywanie mikrosygnałów twarzy
- Techniki wpływu/niska piłka, stopa w drzwi, pozłacanie.../- atak i obrona
- Ingracjacja- sposoby manipulacji wyglądem i wartościami
- Negatywne stany emocjonalne w kłamstwie/wina, wstyd, zakłopotanie/- wyrażanie i dekonspiracja
- Reguły obrony przed manipulacją i indoktrynacją- ćwiczenie technik argumentacji i środków retorycznych
- Perfekcyjne rozpoznawanie kłamstwa- lepiej od wariografu.

Szczegółowy program dla zainteresowanych > Kontakt

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś12
mod_vvisit_counterWczoraj22
mod_vvisit_counterBierzący tydzień69
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień76
mod_vvisit_counterBierzący miesiąc69
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc387
mod_vvisit_counterAll days180185

Online (20 minutes ago): 1
Twój IP: 94.254.147.214
MOZILLA 4.5, WINDOWS
Dziś: Maj 04, 2017
Copyright © 2017 biofon.adamlis.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Designed by Templatka.pl