Email

Warsztaty   Przeciwdziałania  Narkomanii


I. Program:
1.Zakres i studia uzależnienia. Uzależnienia psychiczne - „kto bierze?”
2.Efekty i skala zażywania środków psychoaktywnych. Patologia w szkole. Procedura postępowania z narkomanem.
3.Aktywne formy komunikowania się z osobami uzależnionymi (w oparciu o NLP).
4.Metody leczenia narkomanii i ich skuteczność. Prawne i społeczne aspekty narkomanii.
5.Wybrane, niemedyczne, formy terapii w walce z nałogiem (ćwiczenia psychoruchowe, techniki relaksacji, koncentracji, odstresowania).

Program można połączyć z projekcją, w trakcie realizacji zajęć, filmu fabularnego  o tematyce narkomańskiej i omówieniem procesu powstawania uzależnienia, jego studiów, rozpoznawaniem kontaktów dziecka z środowiskiem narkotycznym, omówieniem problemów interpersonalnych i sposobów wychodzenia z uzależnienia.

II. Cele i korzyści z zajęć:
Przedstawienie obszaru zagrożeń uzależnieniami, z uwzględnieniem patologicznych układów życia w rodzinie i kręgach rówieśniczych. Uczestnicy szkolenia zyskują wiedzę dot. rzeczywistego rozpoznawania uzależnienia oraz różnorodnych grup narkotyków trafiających do środowisk dzieci i młodzieży szkolnej. Kurs akcentuje psychospołeczne skutki zażywania narkotyków, ucząc technik komunikowania się z osobami poddanymi nałogowi oraz ćwiczeń terapeutycznych wspomagających leczenie uzależnionych. Uczestnicy poznają programy przeciwdziałania narkomanii oraz posiadają wiedzę o skuteczności terapii.

Program adresowany do nauczycieli
Realizacja: szkolenie realizowane w formie wykładu z elementami warsztatów. Czas trwania 6 godzin
dydaktycznych. Liczebność grupy 15-18 osób.
Prowadzący: mgr Zbigniew Kocik – socjolog dyrektor d/s programowych i trener w Instytucie NAO, ekspert z zakresu komunikacji społecznej, prezes SPSS.
Rabaty: w przypadku dwóch grup szkoleniowych jednego dnia stosujemy 20 % upustu za drugą grupę.

 
Copyright © 2017 biofon.adamlis.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Designed by Templatka.pl